Vés al contingut
Façana de l'Ajuntament de Pineda

L'Ajuntament de Pineda obre el termini per apuntar-se a tres borses de treball per donar cobertura a personal temporal o places d'interins

L'Ajuntament de Pineda ha obert el termini de presentació d'instàncies per apuntar-se a tres borses de treball que serviran per donar cobertura a les vacants i necessitats de personal temporal o places d'interins. Hi ha tres convocatòries:
-Creació d'una borsa de treball d'operaris/àries del grup E
-Creació d'una borsa de treball d'operaris/àries grup C2.
-Creació d'una borsa de treball de mestres d'ensenyament infantil o primària.

 

Al web de l'Ajuntament de Pineda, a l'apartat del Tauler d'Anuncis, us podeu informar dels requisits per apuntar-se i les bases completes de les tres convocatòries:

http://www.pinedademar.org/ajuntament/taulell-d-anuncis

 

Les persones aspirants que hagin superat les proves selectives passaran a formar part d’una borsa de treball que es crearà per cobrir, de forma interina, les possibles vacants o substitucions tant de personal funcionari com laboral d’aquesta Corporació, que es produeixin amb posterioritat i que sigui necessari cobrir. L’ordre de preferència vindrà determinat per la puntuació total assolida al procés selectiu així com la disponibilitat del/la candidat/a a ocupar el lloc de treball. (En cas d’empat en la puntuació definitiva i disponibilitat davant dels aspirants, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant que hagi obtingut major puntuació en la fase d’oposició.)

 

El termini de presentació d'instàncies finalitza el proper dia 3 d'agost de 2017 a l'Ajuntament de Pineda. Plaça Catalunya, 1 . El telèfon de l'Ajuntament és el 93 767 15 60