Vés al contingut
centre innova

Fins el 30 de novembre podeu accedir a la línia d'ajuts al comerç i la indústria

L'Ajuntament de Pineda manté oberts els Ajuts de Promoció de l'Economia Local. L'objecte d'aquests és fomentar la creació, ampliació, adequació, trasllat d'iniciatives econòmiques, així com l'autoocupació i l'ocupació, amb l'atorgament d'una subvenció a persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial.

Línies d'ajut:

1. Ampliacions, adequacions i millores de locals comercials fetes entre l'1 d'octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017. Fins el 50% i fins un màxim de 1500€ de la quantitat pagada en concepte d'imatge exterior (rètol, façana, aparador), il.luminació, accessibilitat, obres de reforma de les instal.lacions i imatge interior (pintura).

2. Trasllat d'activitats des de zones de poca concentració comercial cap a zones de concentració al centre de Pineda, als polígons industrials del municipi o des d'un altre municipi cap a Pineda fets entre l'1 d'octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017. Fins el 50% i fins un màxim de 1500€ de la quantitat pagada en concepte de projecte tècnic d'interiorisme, enginyeria, decoració o arquitectura, que es produeixin a les instal.lacions on es duu a terme l'activitat, obres (reforma parcial o integral de les instal.lacions on es duu a terme l'activitat), instal.lacions (electricitat, aire condicionat) i imatge exterior (rètol, façana, aparador).

3. Foment de l'autoocupació: persones que hagin iniciat la seva activitat a partir de l'1 d'octubre de 2016, amb domicili fiscal i/o local comercial obert al públic a Pineda i en el moment de la subvenció encara continuïn d'alta. Amb local comercial: subvenció única de 707,70€. Sense local comercial: subvenció única de 353,85€

4. Foment de la contractació de persones físiques o jurídiques amb centre de treball ubicat a Pineda que estiguin desenvolupant la seva activitat com a mínim des de fa 9 mesos en el moment de la formalització del contracte que contractin persones a l'atur procedents dels dispositius locals d'ocupació per un mínim de 3 mesos. En el moment de la sol.licitud de la subvenció hauran d'haver transcorregut 3 mesos des de l'inici i haver liquidat 3 mesos de quotes a la seguretat social. El contracte s'haurà d'haver formalitzat a partir de l'1 d'octubre de 2016. Subvenció única de 707,70€ per un contracte mínim de 3 mesos i 100% de la jornada. Subvenció única de 353,85€ per un contracte mínim de 3 mesos i una jornada entre el 50 i el 75%. El nombre màxim de contractes subvencionables per empresa és de 2.

El termini per la sol.licitud dels ajuts acaba el 30 de novembre de 2017.