Vés al contingut
Cementiri de Pineda

El ple aprova per unanimitat una modificació del reglament dels serveis del cementiri

El Ple de l'Ajuntament de Pineda que es va celebrar el passat dijous 27 de juliol va aprovar per unanimitat la revisió del text del Reglament sobre els serveis funeraris. La modificació aclareix el dret del veí a la titularitat d’un dret d’us funerari, que pot ser utilitzat per l’enterrament de qualsevol persona que el titular determini. Les persones veïnes que per motius de salut (ingrés en una residència geriàtrica d’un altre municipi, per exemple) estan empadronades a un altre municipi, també podran ser enterrades a Pineda.  Per una altra banda, es determina, als efectes de garantir a la col·lectivitat local el servei, que l’atorgament requereix la constància d’una defunció, i que llevat d’una causa justificada no es podran tenir més d’un dret funerari.