Vés al contingut
1

Curs sobre l'IVA per a petits empresaris i autònoms

El Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda ha programat nous cursos i tallers de formació i orientació laboral, dirigits a persones que cerquen feina, o també persones que estiguin treballant vulguin millorar la seva formació. El 29 d'abril comença un curs sobre l'IVA dirigit a autònoms i petites empreses.

La seva formadora Carmen López, assessora fiscal de Genealia ha explicat que s'explicarà en que consisteix aquest impost, normatives, i àmbit d'aplicacions. Encara queden places si voleu assistir al curs. Per a més informació i inscripcions us heu de dirigir al Centre Innova al c/Torres Quevedo nº16 o bé trucar al telèfon 93 767 15 60 ext 4301.

 

Continguts: 

1. Naturalesa de l'impost
1.1. Caràcters bàsics
1.2. Fonts normatives i àmbit d'aplicació
2. Exempcions en operacions interiors
2.1. Classes d'exempcions
2.2. Característiques i efectes propis de les exempcions
3. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu
4. Adquisicions intracomunitàries de béns
4.1. Adquisicions intracomunitàries
4.2. Importacions
5. Importacions de béns
6. Repercussió de l'impost
6.1 Base imposable
6.2. Lliurament de béns i prestació de serveis
6.3. Adquisicions intracomunitàries i importacions
6.4. Modificació de la base imposable
7. Deduccions
7.1. Règim general
8. Regla de la prorrata
8.1. Rectificació de deduccions
8.2. Devolucions
8.3. Supòsits generals
8.4. Supòsits especials
9. Obligacions dels subjectes passius
9.1. Obligacions materials
9.2. Obligacions formals
10. Comptabilitat del IVA.

Els cursos que són gratuïts es realitzaran al Centre Innova (c.Torres Quevedo,16).