Vés al contingut
1

El ple municipal aprova per unanimitat la moció pel dret a l'habitatge

El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova per unanimitat La Moció Pel Dret a l'habitatge. La moció la va presentar el regidor d'ICV-EuiA, Marcos Ortega. Els grups municipals del PSC, ERC-JxP i Pineda Sí Pot van fer aportacions a la moció i, junt amb Ciutadans, la moció va ser aprovada per tots els grups presents al plenari.

La va explicar en ple el regidor d'ICV-EuiA Marcos Ortega. La moció aposta per la «Redacció del Pla Municipal d’Habitatge 2019-2024 a partir de l’anàlisi de la realitat al municipi i de les seves necessitats amb especial atenció a prevenir i atendre l’emergència habitacional i l’exclusió residencial» La moció aposta per «garantir el bon ús de l’habitatge, ampliar el parc d’habitatge assequible, mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual i tenint present les iniciatives socials innovadores sobre habitatge que s’estenen per les ciutats catalanes».

 

Segon.- Emprendre les modificacions del POUM o del PGM per tal d'establir l'obligació de destinar el 30% del sostre superior a 600 m2 dels edificis de nova construcció o sotmesos a rehabilitació integral dintre del sòl urbà consolidat del municipi a habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, i en cas de venda poder exercir el dret de tanteig i retracte per passar-los a propietat i gestió pública municipal.

Tercer.- Emprendre les modificacions normatives escaients per tal d'establir l'obligació de destinar les reserves d’habitatge protegit previstes als sectors urbanístics de desenvolupament, a règim de lloguer social, i en cas de venda poder esdevenir per tanteig i retracte a propietat i gestió pública municipal.

Quart.- Que l’Ajuntament explori la via de l’expropiació definitiva dels habitatges buits provinents de grans tenidors i posar-los a disposició de lloguer social.

Cinquè.- Realitzar un estudi sobre el impacte dels més de 400 pisos turístics legals, més altres centenars sense legalitzar que tenen en el mercat de lloguer i en el seu preu.

Quinzè.- Traslladar els acords a la Generalitat de Catalunya, al grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme, a la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca, al Sindicat de Llogaters/es, a la FMC i l’ACM.

 

El PSC va votar a favor i van dir que «el més important de la moció és el de fer el Pla d'Habitatge i que el que recull, es pugui tirar endavant». El regidor Jordi Masnou, ha dit que «la moció és el més àmplia possible» i hi ha intenció de tirar-ho endavant.

ERC-JxP va votar a favor i en el ple van dir que «el més important és posar fil a l'agulla i es fa pensant en la propera legislatura i fer un pla local d'habitatge».

El PdeCAT avotar a favor i en el ple van dir que «la moció reflecteix una problemàtica greu, com és l'habitatge, i cal aplicar polítiques d'habitatge a joves i famílies».
 

Pineda Sí Pot va votar a favor i va «denunciar l'especulació dels bancs que ha afectat el parc de l'habitatge de compra, i ara també al lloguer» i va mostrar preocupació per la situació de l'habitatge, no només a Pineda.

Cs també va votar a favor, i el seu portaveu va agrair algunes modificacions que havia recollit la moció, i va defensar que el Pla Municipal d'Habitatge es posi en marxa el més aviat possible.

El regidor portaveu del PP no va ser present al ple per motius personals.