Vés al contingut
1

S’obre una segona aula per a lactants a la llar d’infants municipal Bressol de Mar

 • El període de preinscripció s’ha de fer en el mateix centre fins del 2 al 9 de desembre.

 • D’aquesta manera s'ofereixen 8 places noves per a nadons de 4 a 12 mesos.

L’escola bressol municipal Bressol de Mar estrenarà el mes de gener de 2020 una nova aula per a lactants, és a dir, per a nadons de 4 a 12 mesos. La nova aula oferta 8 places en total i el procés de preinscripció es tancarà el 9 de desembre.

Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud a la mateixa llar d’infants, en horari de dilluns a divendres de 10 a 13h. Podeu trobar tota la informació referent al procés de matriculació, documents necessaris i criteris d’adjudicació en el document adjunt.

 

1

 

Informació sobre les preinscripcions:


 

Presentació de sol·licituds

2, 3, 4, 9 de desembre

Lloc: Llar d’infants Bressol de mar

Horari d’atenció:

De dilluns a divendres: 10h-13h

Publicació de les llistes amb el barem

 

10 de desembre

Reclamacions de les llistes del barem

 

11 de desembre

Sorteig (només en cas de superar les places ofertades)

Data: 12 de desembre

Lloc: Bressol de mar

Hora: 10h

Publicació de les llistes de l’alumnat admès

 

13 de desembre

Període de matriculació

 

13 de desembre: Recollida de documentació i citació per a la matriculació i l’entrevista inicial

Del 16 al 19 de desembre: Entrega de documentació de la matriculació i entrevista inicial

Horari d’atenció:

De dilluns a divendres: 10h-13h


 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 

 

 1. Sol·licitud de preinscripció omplerta.

 


 

 1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.


 

 1. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.


 

 1. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.


 


 

Documentació acreditativa dels criteris de baremació que només cal presentar si s’al·leguen

 1. Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

 2. Fotocòpia de contracte laboral de pare o mare, si s’acredita treballar al municipi.

 3. Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició (pare, mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne/a), emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 


 

CRITERIS COMPLEMENTARIS:


 

 1. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.

 2. Original i fotocòpia del carnet de família monoparental.


 


 

PROCÉS DE MATRICULACIÓ


CALENDARI DE MATRICULACIÓ:

 

Un cop finalitzat el període de preinscripció, els infants admesos a la Llar caldrà que:


 

Dia 13 de desembre: Recollir el sobre amb la Recollida de documentació i citació per a la matriculació i l’entrevista inicial


 

Del 16 al 19 de desembre: Entregar el sobre amb la documentació de la matriculació i fer l’entrevista inicial


 


 


 

HORARI D’ATENCIÓ:

De dilluns a divendres: 10h-13h.

 

TELÈFONS DE CONTACTE:

Llar d’infants Bressol de Mar: 93 767 02 55

Ajuntament de Pineda: 93 767 15 60