Vés al contingut
1

Augmenten els accidents laborals al Maresme

Tots els sectors econòmics del Maresme, exceptuant la indústria, registren un increment de la sinistralitat laboral. Les dades recollides pel Consell Comarcal del Maresme mostren que la sinistralitat laboral a la comarca és bàsicament masculina perquè és on s'ha centrat l'increment d'accidents respecte al segon trimestre de l'any. Les dades indiquen que el 67,33% del total de sinistres a la feina afecten treballadors homes. Dels 955 accidents laborals comunicats durant els mesos de juliol, agost i setembre, el sector serveis és el que va concentrar el volum més important (el 66%), seguit de la construcció (16%), la indústria (14%)  i el sector primari (2%). En la comparativa intertrimestral, la sinistralitat augmenta en tots els sectors econòmics excepte a la indústria que registra un descens del 22%.

El Maresme té un percentatge d'accidents laborals més elevat que la Demarcació de Barcelona i que Catalunya en general.


 

Podeu conèixer les dades a:

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=13998