Vés al contingut
1

Obre al públic l'Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Cadascuna de les 103 oficines distribuïdes pel territori poden prestar atenció presencial a la ciutadania. Amb la finalització de l’estat d’alarma, la Diputació va iniciar un procés de reobertura esglaonada de les oficines de la província, que ha acabat. La resta de canals, telefònics i telemàtics, que s’han utilitzat de forma intensiva des de l’inici de la crisi sanitària, segueixen estant a disposició dels contribuents.

 

Les oficines de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona han anat reobrint esglaonadament tan bon punt han estat garantides les mesures de seguretat per als empleats públics i els contribuents. Entre altres actuacions, s’hi han instal·lat mampares i s’han redissenyat els espais tenint en compte les distàncies necessàries.


 

Es manté l'atenció ampliada telefònica i telemàtica

L’atenció presencial a les oficines es du a terme amb cita prèvia, i es complementa amb l’atenció no presencial, que es va reforçar des de l’inici de la crisi sanitària, i que s’està prestant a través del web de l’Organisme, l’adreça general de correu electrònic d’atenció ciutadana, les adreces de correu electrònic de les oficines i els telèfons directes, publicats al web, així com els telèfons genèrics 932 029 802  i 932 029 805.

Al web de l’ORGT es poden fer tots els tràmits, així com presentar escrits per mitjà del Registre Telemàtic. El ciutadà també pot emplenar un formulari deixant el seu número de telèfon perquè el personal de l’Organisme s’hi posi en contacte per respondre les seves consultes.

Per a l’atenció telefònica, es va desplegar un servei de més de 180 línies, des d’on es pot rebre i efectuar tràmits, com ara el pagament amb targeta de crèdit i la domiciliació de tributs.

L'Organisme de Gestió Tributària gestiona els impostos i tributs municipals d'acord amb els calendaris fiscals que aprova cada ajuntament de la província que ha delegat les seves competències a favor de l'ORGT.