Vés al contingut
1

Fins el 30 de novembre podeu demanar subvenció del pagament d'IBI

 

L’Ajuntament de Pineda ha obert la convocatòria per a les subvencions de fins el 50% de la quota de l’Impost de Béns Immobles (IBI) del domicili habitual per a persones en situació de dificultat econòmica. El període per presentar les sol·licituds a aquesta subvenció acaba el 27 de novembre.


 

Per poder optar a aquest ajut la persona interessada ha d’estar empadronat/da a Pineda des d’abans de l’1 de gener de 2020, ser propietari/a de l’habitatge habitual (també llogater si en el contracte d’arrendament figura que l’IBI va a càrrec de l’arrendatari/a), que cap dels subjectes passius de l’habitatge tingui a nom seu un altre immoble, trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i complir els criteris d’ingressos.

L’import màxim de la subvenció és del 50% de la quota de l’IBI, amb un import màxim de 400 €.


 

La tramitació es pot fer presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, sempre amb cita prèvia sol·licitada en el 93.7671560, o bé telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament – seu.pinedademar.org