Vés al contingut
1

#RecordaPineda amb l'Arxiu Municipal, avui història del Carrer Tribala

Els orígens del carrer de la Tribala es remunten a l’any 1778, on en un inventari de les propietats d’Anton Fors i Alemany apareix la referència d’un terreny situat prop lo carrer dit de la Tribala.

El 5 de setembre de 1784, en una acta de l’Ajuntament es recull que els propietaris de les cases que, des de feina poc temps, s’estaven construint al ja denominat carrer de la Tribala deixessin 10 pams (1,95 m.) com a servitud de carrer públic.

Aquestes dues referència ens indiquen que aquells anys, la part alta del carrer de la Tribala, la històrica, entre els actuals carrers Mn. Cinto Verdaguer i Major, es va començar a urbanitzar.

Tot i això, el nom de la Tribala ja apareix documentat molts anys abans que s’hi urbanitzés el carrer. Va ser a una acta de l’Ajuntament de 3 d'abril de 1696 on apareix el topònim de la Tribala, referint-se a una zona determinada del terme de Pineda situada a la part de ponent del nucli de cases existents en aquella època. Així doncs, es pot afirmar que el nom de la zona on es van construir les primeres cases va denominar el carrer. És a dir, va ser abans el topònim que no el carrer.

Inicialment només es va edificar una de les dues voreres del vial. Aquesta edificació parcial va donar el nom popular de «carrer de mitja galta» al carrer de la Tribala, fins ben entrada la dècada de 1960, que es va urbanitzar la part que restava sense edificis.

En relació al nom de la Tribala, el filòleg Joan Coromines, a la seva obra Onomasticon Cataloniae atribueix l’origen a una aportació francesa probablement feta per occitans del mot equivalent en català Tribana. Aquest té el significat de nom de lloc de petites dimensions de peces de camps.

 

1