Vés al contingut
1

201 persones de Pineda es beneficien de la bonificació de l’IBI

 

Ja està publicada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Pineda la llista de persones a qui s’ha atorgat la subvenció d’una part de l’impost de béns immobles (IBI). En total es concediran 201 bonificacions de les 227 sol·licituds presentades, sumant un import de 14.250 €.

Podeu consultar les persones beneficiàries d’aquest ajut i l’import atorgat en el següent enllaç:

https://seu.pinedademar.org/siac/Tablon_ver_doc.aspx?id=567&fichero=1112

El nombre de bonificacions es manté respecte a l’any passat, quan es van atorgar 202 bonificacions. La primera convocatòria d’aquest ajut va ser el 2013 i el nombre de sol·licituds ha anat augmentant any rere any fins a arribar als 200 dels últims dos anys.


 

Els ajuts per a la bonificació de fins el 50% de l’import de l’IBI es concedeixen a persones empadronades a Pineda que compleixen uns determinats criteris econòmics i que són propietaris d’un habitatge d’ús habitual al municipi o bé en són arrendataris i en el contracte de lloguer hi figura l’obligació d’abonar l’impost.


 

Els ajuts per l'IBI es demanen a final d'any