Vés al contingut
1

El 2021 augmenta la població ocupada a Pineda un 5,8% respecte al 2020

Foto. Arxiu de Ràdio Pineda

 

A 31 de desembre del 2021, la població ocupada resident a la comarca s’ha situat en les 189.562 persones, un 3,65% per sobre de la xifra de l’any anterior. Els increments més importants són a Pineda però també a Sant Andreu de Llavaneres (7,15%), Santa Susanna (6,77%), Calella (5,88%), i Tordera (5,75%).

La població ocupada resident a la comarca se situa en les 189.562 persones en tancar el mes de desembre del 2021.

Per sexe, i respecte de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta lleugerament per sobre dels homes, un 3,95% i un 3,38%, respectivament. El nombre de dones afiliades a la Seguretat Social, 90.063, va representar el 47,51% del total d’afiliats i el d’homes, 99.499, el 52,49%, pesos similars al del conjunt de Catalunya, 47% i 53%, respectivament. En termes absoluts són un total de 6.672 persones afiliades més, 3.422 dones i 3.250 homes.

Per grups d’edat i respecte un any enrere, destaca l’augment de persones joves afiliades (10,93%), increment clarament més intens que els experimentats en els grups de 55 i més anys (5,63%) i 45-54 anys (4,40%). Aquest creixement s’ha traslladat també en el pes relatiu sobre el total d’afiliats del 13,64% el desembre del 2020 al 14,60% al desembre de 2021p.


 

Segons la nacionalitat, el nombre de persones afiliades amb nacionalitat estrangera ha augmentat amb molta més intensitat (9,38%) del que ho ha fet entre les persones de nacionalitat espanyola (3,00%) en termes interanuals. Respecte del novembre, han incrementat lleument les persones afiliades amb nacionalitat estrangera (0,16%) i ha minvat, també de forma lleu, per a aquelles amb nacionalitat espanyola. De tota manera, els pes de la població amb nacionalitat estrangera entre les persones afiliades no arriba a l’11%.

 

A sota podeu veure l'informe detallat.
 

Arxiu PDF