Vés al contingut
1

El Maresme registra la xifra de més alta de llocs de treball des del 2008 a finals del segon trimestre

 

 

La comarca suma gairebé 250 comptes de cotització nous respecte al primer trimestre, tot i que el teixit empresarial es contrau en termes interanuals un 0,1%. L’atur del mes de juny al Maresme té el valor més baix des del juny del 2008 tot i que la reducció d’aturats/continua mostrant signes de moderació.


 

Més petites i mitjanes empreses al tancament del trimestre

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha disminuït un 0,1% a finals de juny del 2023 respecte a un any enrere (nou empreses menys), fins a les 12.218 empreses, una evolució oposada a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,3%). Tanmateix, respecte al trimestre anterior es registra un augment del 2,1% a la comarca (gairebé 250 empreses més).

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat anualment a l’agricultura (2,4%) i a la construcció (2,1%), però ha caigut lleugerament a la indústria i als serveis (un 0,4% i un 0,3%, respectivament). Segons la grandària, el nombre d’empreses ha augmentat entre les petites empreses (de 10 a 49 treballadors) i mitjanes (de 50 a 249 treballadors),un 0,6% i un 5,7%, respectivament. Per altra banda, s’ha mantingut estable entre les 250 i més treballadors (grans empreses), i ha disminuït un 0,3% a les microempreses (fins a 9 treballadors) —que representen el 84,7% del total.


 

El Maresme assoleix prop de 145.500 llocs de treball

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l'empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) al Maresme ha augmentat un 2,3% a finals de juny del 2023 respecte a un any enrere, fins als gairebé 145.500, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible). Aquest creixement, no obstant això, és lleugerament menys notable al registrat pel conjunt de Catalunya, on el creixement interanual ha estat del 2,8%.

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement anual del nombre d’afiliacions entre els assalariats/ades (3,1%), mentre que entre els autònoms/es pràcticament s’estanca (-0,2%), en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya (un +3,3% assalariats i un +0,1% autònoms). D’aquesta manera, el Maresme tanca el juny amb 111.650 assalariats/ades i 33.825 autònoms/es.