Vés al contingut
1

La Generalitat obre una línia d'ajuts al lleure infantil i extraescolars

 

 


 

És una línia d'ajuts a entitats, empreses i treballador/es autònoms/es del sector del lleure educatiu, extraescolars i instal·lacions juvenils per a infants i joves entre 3-18 anys i per a instal·lacions juvenils.


 


 

Terminis

Des de 16.02.2021 fins al  01.03.2021

Es pot participar per més d’una modalitat de l’ajut, presentant, en tot cas, una sol·licitud per a cada modalitat.

En cas que es presenti més d’una sol·licitud per una mateixa modalitat de l’ajut, no s’acumulen. Només es considera vàlida la primera sol·licitud i les següents són inadmeses. No obstant això, l’òrgan gestor, si escau, pot valorar conjuntament les diverses sol·licituds presentades per a una mateixa modalitat, per tal de determinar quina és la sol·licitud vàlida que s’ha de tramitar.


 

Més informació

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-extraordinaris-en…