Vés al contingut
1

Pineda augmenta durant la pandèmia la recollida selectiva però no arriba a la mitjana comarcal

 

Foto. Radio Pineda

 

Pineda recull un 41% de la brossa de forma selectiva de forma global. Està lluny encara dels objectius de la Unió Europea que és el 50% el 2020, i del 60% l'any 2030. Per tant, les dades han de millorar a Pineda pel que fa a la recollida per fraccions, que ha augmentat de forma progressiva però encara està per sota de la mitjana al Maresme.

Del total de la brossa, només es recull el 3,1% de matèria orgànica, el 3,2% de paper i cartró, el 3,1% del vidre, i un 2,4% d'envasos lleugers. En conjunt la recollida selectiva arriba al 41% mentre que la resta d'escombraries que es coneix com a 'rebuig' és del 59%.


Per tones, s'han recollit 568 tones de matèria orgànica, 600 tones de paper, 560 tones de vidre i 440 tones d'envasos. S'han recollit també gairebé 11 tones de rebuig a Pineda durant el 2020.

En conjunt, s'ha augmentat la recollida selectiva però s'està lluny dels objectius a nivell europeu.

 

1
 

Moltes localitats del Maresme augmenten la recollida selectiva

Moltes localitats del Maresme han augmentat la recollida selectiva de residus el passat 2020 tot i una lleugera disminució al conjunt de la comarca en un any marcat per la pandèmia 

 

Així, destaca especialment el resultat d’Argentona amb un 88,15% de recollida selectiva, seguit pel 74,79% d’Arenys de Munt. A continuació 5 municipis superen ja el 60%: Sant Pol de Mar (67,46%), Cabrera de Mar (62,92%), Teià (62,76%), Canet de Mar (61,23%) i Sant Vicenç de Montalt (60,13%). Mentre que altres 10 municipis superen també el 50%: Sant Andreu de Llavaneres (58,60%), Sant Cebrià de Vallalta (57,48%), Alella (56,85%), Dosrius (56,45%), Òrrius (54,05%), Arenys de Mar (53,90%), Cabrils (53,52%), Vilassar de Mar (52,26%), Premià de Dalt (51,64%) i Vilassar de Dalt (51,07%). 


 

Malgrat aquestes bones dades d’alguns municipis de la comarca en un any com el 2020 marcat per la pandèmia i un canvi d’hàbits en el consum i també en la generació de residus, el Maresme ha fet un petit pas enrere en els resultats de recollida selectiva respecte l’any anterior.  


 

En concret, s’han recollit selectivament el 47,27% dels residus, és a dir 113.684 tones, la qual cosa suposa una reducció del -1,58% respecte l’any anterior, segons les dades que ha publicat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 

Les xifres revelen que la recollida selectiva a la comarca és de 259,86 kg per habitant i any, mentre que la de la fracció resta (tot allò que es recull barrejat) es situa en els 289,83 kg per habitant i any. 


 

Tot i mantenir-se clarament per sobre de la mitja catalana (47,27% de recollida selectiva al Maresme respecte del 45,9% a tot Catalunya), ha tingut un comportament inferior al promig català. A Catalunya s’ha produït al 2020 un lleu augment de la recollida selectiva del 0,4%, destacant molt especialment l’augment dels envasos del 10,7%, acompanyat per un increment del paper/cartró del 1,3%, mentre que la recollida de matèria orgànica s’ha reduït un -3,9% i el vidre un molt significatiu -9,9%. Aquestes diferències han estat marcades pel canvi d’hàbits ciutadans derivat del confinament i el tancament d’establiments generadors d’aquests residus. En canvi, al Maresme s’ha incrementat un 5,00% la recollida d’envasos, mentre que la resta de fraccions han patit reduccions del -4,27% en el cas del paper/cartró, del -4,13% en el cas de la matèria orgànica i del -2,86% en el cas del vidre. 


 

Pel que fa al total de generació de residus municipals, tot i els efectes de la pandèmia, les reduccions no han estat especialment significatives (-1,48% al Maresme i -1,8% a tot Catalunya), força inferior a l’impacte econòmic associat a les conseqüències del COVID 19. 


 

La pandèmia marca el 2020

En resum, el 2020 ha estat molt condicionat per les circumstàncies conegudes de la pandèmia. Tot i així, aquests resultats de recollida selectiva i el reciclatge real de bona part d’aquesta recollida que se’n deriva, amb la incorporació de la recuperació material sobre la fracció resta, permeten al conjunt del Maresme està prop de l’objectiu europeu del 50% de reciclatge per al 2020. En qualsevol cas, els ambiciosos objectius europeus de futur a l’alça suposen un gran repte perquè aquells municipis amb marge de millora implementin accions decidides per augmentar la recollida selectiva i reduir la fracció resta al llarg dels propers anys.