Vés al contingut
ple

Altres punts de l'ordre del dia i torn obert de paraules del Ple Municipal

El ple va aprovar per unanimitat la modificació del règim d'estacionament al pàrquing de La Mina, que passarà a ser gratuït per als residents.

 

El ple va aprovar inicialment el Reglament intern del Complex Esportiu municipal de "Can Xaubet" de Pineda de Mar. Tots els grups van votar a favor menys Pineda Sí Pot, que es va abstenir. Els grups de l'oposició, tot i votar a favor, van manifestar alguns aspectes a aclarir i resoldre en el reglament.

 

El ple va aprovar per unanimitat el Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Pineda de Mar, i una partida econòmica per pagament de productivitat al personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Pineda. El ple va aprovar per unanimitat les tarifes urbanes del servei de taxi, que no han incrementat des de fa tres anys. També van aprovar per unanimitat uuna modificació puntual urbanística en una parcel.la..

 

El ple va aprovar dues mocions

ICV-EUIA va presentar una moció per instar al Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració del decret de menjadors.

Una altra moció aprovada la van presentar PinedaSiPot i PSC amb l'adhesió d'ICV-EUIA de suport a les reivindicacions de la Coordinadora per la Defensa de la Sanitat Pública demanant mesures urgents a l'atenció primària. El ple va acabar amb el torn obert de paraules.

 

ERC-JxP va demanar pels criteris a l'hora de concedir una de les baraques de Festa Major, ja que va dir que una de les barraques de l'agost no estava constituïda com a tal. També van demanar informació sobre l'estat de l'edifici enfondrat al Carrer Església i va demanar arreglar uns degoters a l'escola Sant Jordi. També van preguntar per la data per a fer la cessió dels terrenys per la nova escola a Poblenou i van demanar conèixer l'estudi sobre l'educació de Pineda.


El PDECAT va demanar informació sobre el desguàs que baixa del Carrer Dr. Bertomeu, a la zona coneguda com l'antiga guingueta d''El Burret'. També van preguntar per quina destinació tindrà un edifici propietat de l'Ajuntament.

 

El PP va fer un agraïment a l'atenció de l'equip de govern cap als veïns de Can Carreras. També va preguntar si l'equip de govern té coneixement de l'arribada de més mossos i va demanar una valoració de la visita del Vicepresident Aragonès a Pineda. També va preguntar pels compromisos amb l'associació de veïns de Can Carreras i finalment van demanar per l'estat del PP10 i el PP11 al polígon.

 

PsP va demanar un temporitzador per regular el funcionament de la pantalla de la Oficina de Turisme i va demanar que l'Ajuntament de Pineda pugui cedir material a l'Associació Gitana per la venda de castanyes que ha fet a la Plaça de les Mèlies. Va demanar poder establir una regulació per a poder intervenir en els plens i també va alertar d'uns vessaments a Can Feliu de Manola. Finalment, va demanar que el manifest del Dia Mundial contra la Sida es pogués fer dissabte i no avui divendres.

 

ICV-EUIA va demanar convocar la Taula d'Habitatge i també la Taula del Carme. Finalment va demanar informació sobre l'estat de la teulada de Can Xaubet després dels incidents amb alguns degoters i humitats.

C's no va fer preguntes al ple. Va acabar a les 12 de la nit.