Vés al contingut
1

Tres documents de l'Arxiu Municipal de Pineda dels segles XVI al XVIII s'han restaurat completament

 

Escolta aquí l'entrevista

 

L'arxiu ha encarregat la restauració al taller Berta Blasi de Tiana que ha fet una gran tasca de restauració. La pinedenca Glòria Burjons i Buch és una de les restauradores que han participat del projecte al costat de tot l'equip del taller, que ha servit per deixar en bones condicions uns documents que tenen entre 300 i 400 anys d'història. Es tracta d'un 'Llibre de comptes de la Universitat de la vila de Pineda1599 – 1634', un llibre del cadastre municipal de 1737 i un document (capbreu) de la 'Torra de Canet a favor de Jaume Oliver, de l'any 1661 – 1701'.

 

Durant el procés de la restauració s'han restaurat pàgines, amb la mínima intervenció possible i necessària, i s'han consolidat perquè també puguin ser peces de consulta. També han estat digitalitzats prèviament. També s'han solucionat algunes afectacions provocades per corcs, entre altres.

 

1

 

Ràdio Pineda ha entrevistat a l'equip que ha restaurat els documents. L'arxiver municipal Oleguer Massaguer ha dit que «ha estat una prioritat per l'arxiu, degut a la seva importància històrica i patrimonial». L'arxiver municipal Oleguer Massaguer ha dit que «són documents importants que donen molta informació del moment històric a Pineda, els seus habitats i propietaris, i permet conèixer el cadastre municipal, o bé les decisions del primer llibre d'actes que es conserva». També ha explicat que «són documents importants amb dades i informació molt destacada».

 

 

1

 

1

 

1

 

La restauradora Berta Blasi ha dit que «els documents antics sovint queden afectats per un corc que els consumeix, a banda d'altres elements com ara la humitat on s'han conservat els documents, la llum, entre altres».

Glòria Burjons ha dit que «el pergamí s'ha restaurat i ara mostra una millor imatge i conservació». També ha dit que «el procés permetrà conservar els documents els propers anys amb seguretat». També ha explicat que «algunes pàgines s'han restaurat força mentre que altres, s'hi ha fet poca intervenció, per mantenir al màxim el document en el seu estat original».


 

Llibre de comptes de la Universitat de la vila de Pineda1599-1634

Primer llibre de comptes de la Universitat (Ajuntament) de Pineda. En aquest llibre apareixen anotades les diferents despeses econòmiques que tenia la institució, així com la descripció de la recaptació de determinats impostos als habitants de la vila. La Universitat era la institució que regia els municipis, composta pels ciutadans rellevants de la vila, pels seus oficis i/o possessions territorials.

 

1
Llibre de comptes abans de la restauració

 

1
Llibre de comptes després de la restauració

 

 

1
Llibre de comptes abans de la restauració

 

 

1
Llibre de comptes després de la restauració

 

Cadastre de la vila de Pineda

Del 1737 (inclou anotacions marginals corresponents a modificacions d’anys posteriors). Llibre on es registren les finques rústegues del terme de Pineda amb els seus corresponents propietaris. S’anota la descripció de cada finca, la seva situació i afrontacions amb les finques limítrofes, així com la seva extensió.

El Cadastre és un instrument que es va implantar conjuntament amb el Decret de Nova Planta com a conseqüència de la Guerra de Successió.

 

1
Cadastre abans de la restauració

 

1
Cadastre després de la restauració

 

Capbreu de la Torra de Canet a favor de Jaume Oliver

1661 - 1701

Descripció Un capbreu és un document on s’anotaven els drets que posseïa el Senyor sobre les finques del seu terme, davant de qui treia un rendiment de la finca a canvi del pagament d’una contrapartida. Consten finques de Pineda i Calella. També d’Hortsavinyà i Vallmanya.

 

Detalls dels llibres, ara restaurats:

 

1

 

1

 

 

1