Vés al contingut
1

Segons l'Agència de Residus de Catalunya, Pineda va generar 18.000 tones de residus el 2017

L’any 2020 tots els municipis hauran de reciclar el 50% dels residus que produeixin, ja que entrarà en vigor una normativa europea que es va aprovar el 2008. Els municipis hauran d’assumir les multes de la UE pel reciclatge i la mitjana de recollida del reciclatge a Catalunya està ara al 40%, lluny del 50% mínim que demana la UE. Països com Alemanya, el reciclatge arriba al 60%. La Generalitat treballa ja en la nova llei de residus, una normativa que, entre altres aspectes, preveu l’obligació que els municipis cobrin de forma diferent la taxa dels residus i també s’estudia la possibilitat de fer públic què paga cada ajuntament de cànon perquè se sàpiga qui fa els deures i qui no.

En el cas de Pineda i segons dades de la Generalitat, durant el 2017 (darrer any de còmput) es van recollir 600 tones de matèria orgànica, 820 tones de jardineria i poda i gairebé 300 tones de paper i 500 tones de vidre. També es van recollir 260 tones d'envasos lleugers, 1800 tones de residus voluminosos i de fusta i també destaquen les 1400 tones de runa, entre d'altres. En total, una mitjana de 230 quilos per habitant i any i un total de tones recollides de 6070 tones durant el 2017. A tot això cal sumar-hi la resta de brossa recollida que puja a les gairebé 12 mil tones de brossa. Per tant, cada habitant de Pineda ha produït 1,87 quilos de brossa diària, 680 quilos per any.

http://estadistiques.arc.cat/ARC/#

 

I mentrestant, la recollida selectiva porta a porta torna a Catalunya seguint l’exemple de molts municipis italians. A Catalunya ja ho fan 62 municipis que sumen 370 mil habitants. Pobles com Arenys de Munt entre d'altres també ho fan i es comença a fer en barris de Girona i Barcelona. Els seus defensors asseguren que permet una millor recollida selectiva que no pas els contenidors. Pel que fa a resultats, després d’haver implantat el sistema, s’assoleix el 70% de recollida selectiva i n’hi ha que arriben fins i tot al voltant del 85-90%. Aquests bons resultats globals s’expliquen fonamentalment pels espectaculars creixements de captació dels residus orgànics però també de paper/cartró, vidre i envasos. I també cal remarcar que la qualitat que presenten els residus recollits porta a porta són excepcionalment bones si les comparem amb valors que presenten la resta de sistemes.